Pokyny k soutěži

13. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2019 pro žáky SOŠ a SOU.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace z pověření CTI ČR a Evropského institutu mědi (dříve Středisko mědi) vyhlašují soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.

Podmínky přihlášení do soutěže:

Průběh soutěže:

Harmonogram soutěže:

Doporučená literatura:

Stanovení pořadí pro soutěž jednotlivců.

Ceny pro vítěze v soutěži jednotlivců:

Stanovení pořadí pro soutěž škol:

pořadí škol bude stanovené podle typu školy, do výsledků každé školy se započítávají výsledky pěti nejlepších jednotlivců školy. V případě rovnosti dosažených bodů se lépe umístí škola s kratším časem odpovědí.

Ceny pro vítěze soutěže škol:

 

Ing. Andrzej Bartoś
ředitel
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

tel: +420 543 42 45 18
mobil: +420 777 99 55 22
e-mail: bartos@jilova.cz