Kontakt

Stredná priemyselna škola strojnícka

Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava
Tel/fax: 02/529 68 442
E-mail: spss@spssfajnorba.edu.sk

Európsky inštitút medi

H-1053 Budapest Képíró u. 9.
Tel.: (+36-1) 266 48 10
Fax: (+36-1) 266 48 04
E-mail: robert.pinter@copperalliance.hu
Web: www.medenerozvody.sk