Príprava

Odporúčaná literatúra

Odborná Inštalácia Medených Rúr Odborná inštalácia medených rúr
Výukový program pre stredné odborné školy
a stredné odborné učilištia
LetöltésStiahnutie vo formáte PDF
Zaujímavosti o Medi Zaujímavosti o medi LetöltésStiahnutie vo formáte PDF

 

Odporúčané videá: