Súťaž

SPŠS Fajnorovo nábr. č.5, Bratislava a Európsky inštitút medi Vás vítajú na 16.ročníku celoštátnej súťaže MEĎ 2019.

Predtým než začnete súťažiť Vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali informácie o súťaži. Tieto informácie Vám pomôžu pri úspešnom riešení súťažných otázok a úloh.