Výsledky 2019

V abecednom poradí | V poradí umiestnenia

SOŠ Technická Čadca (SOŠ) Celkový počet bodov: 0
Meno Počet bodov Čas

SPŠ stavebná, Prešov (SOŠ) Celkový počet bodov: 0
Meno Počet bodov Čas

*: Nedokončená súťaž